Szemszög kategória bejegyzései

Mester Betti: A magyar történelmi krimi legjobb sorozata

A sorozat hat kötetből – négy regényből (hála a drága író úrnak, 300-700 oldal terjedelmű könyvekről beszélünk) és két novellából áll. Önmagához híven, az író merészen állt a dolgok elé, olyasmit rakott az asztalra, melyet előtte nagyon kevesen – vagy még soha senki. Nemcsak, hogy újfent Magyarországot választotta helyszínnek és az egyik legmeghatározóbb elemnek, de oly mélyre ásott a történelemben, oly részletességgel és lelkiismeretességgel kutatva fel a legapróbb (és „legmocskosabb”) részleteket is, mely köré felépíthette a történetet, hogy ezen csak ámulni lehet. Mindemellett még a legtökéletesebb műfajt is választotta hozzá: a krimit. Azért is mondható tökéletesnek a műfajválasztás, hisz rengeteg történelmi tényt, információt közöl az író, hogy az kitenne két-három történelemkönyvet is – és hát, valljuk be, nem mindenki rajong eme tárgyért. Mégis, ahelyett, hogy darabosnak, száraznak, unalmasnak tűnne a könyv a „túl sok” információ miatt, szinte lehetetlen letenni a könyveket. A krimi fő szál, melyet az író kidolgozott annyira fantáziadús, képzelet megindító, hogy képtelenség unalmasnak találni. Böszörményi viszont a borzasztóan kedvelhető karakterek megalkotásával tette fel az i-re a pontot. Halljuk hát, miről is szól a sorozat.

A könyv főszereplője Hangay Emília (Mili), aki Marosvásárhelyről utazik a székesfővárosba, hogy ott megtalálja négy éve eltűnt nővérét, Hangay Emmát. Egy bizonyos szerencsétlenség és némi női hisztéria jóvoltából összetalálkozik a híres-neves magánzódetektívvel, Sédeni Ambrózy Richárd báróval. Miután a báró megtudja Mili utazásának valódi okát, megígéri, hogy segít neki megtalálni a nővérét.

A könyv egyik érdekessége és okos húzása, hogy nem csupán Mili szempontjából követhetőek az események, hanem az eltűnt nővér, Emma szemszögéből is – ugyanis minden negyedik fejezetben Emma sorsa követhető nyomon. A másik érdekesség, ami ennyire kiemelkedővé teszi a regényeket – hogy a főszereplőkön kívül, mindannyian valódi történelmi személyek.

Böszörményi Gyula, tehát fogta az ötletet, miszerint egy lány eltűnik, annak húga elég kitartó, bátor és keményfejű, hogy a megtalálása érdekében bármire hajlandó legyen, ám ehhez segítségre van szüksége, így megalkotta a különc, zseni arisztokrata detektívet. Innentől kezdve viszont már rengeteg tényszerű és valós dolgot kevert a történetbe. Állításomat alátámasztván felhívnám a figyelmet arra, miszerint az első részben 106, a másodikban 414, a harmadikban 292, a három és feledikben 89, valamint az utolsó kötetben 186 lábjegyzet található. Ezen lábjegyzetek mind személyekről és helyekről nyújtanak információkat, valamint az akkoriban használt szavakat, tárgyakat, kifejezéseket magyaráznak meg. És ezen lábjegyzetek miatt állíthatom, hogy az elmúlt 10 évben megírt magyar írások közül, igenis kiemelendő és figyelmet érdemlő a sorozat.

Az Ambrózy sorozat első része a Leányrablás Budapesten címet kapta. Mivelhogy a történet 1896-ban és 1900-ban játszódik, így acélból, hogy az olvasó hű képet kaphasson az akkori időkről, az író nemcsak a várost írta le fantasztikus részletességgel, de az abban élő személyek viseletét is. A legérdekesebbek mégis a létező, történelmi alakok, akikkel szinte minden oldalon találkozhat az olvasó.

Jól látható, hogy Böszörményi a kitalált karaktereket is nagy körültekintéssel alkotta meg. Hisz, Ambrózy Richárd bárót sem csupán azért tette épp arisztokrata családba, mert így jobban hangzik (bár, azt is el kell ismerni, hogy valóban „csábítóbbá” teszi a címet a báró megnevezés), hanem azért is, mert így alkalma nyílt bemutatni az akkor arisztokrata világot, a szokásokat, az akkori módit, az úri modort. A főhősnő egy polgári származású kis senki, aki egy grófnő – a már említett báró édesanyja – házába kerül. Így aztán, abba is betekintést kapunk, hogy az egyszerű leányka vajon tisztában van-e egyáltalán azzal, hogy mi a helyes és illő. Látható, hogy akkoriban a fiatal, hajadon hölgyeknek nem volt szabad egyedül járniuk az utcán, nem ülhettek be egy kávézóba (hisz akkor az erkölcsüknek is annyi!), nem beszélhettek, csak ha kérdezték őket, szemlesütve, lábakat összetéve, egyenes háttal ülve, csupán – szigorúan – kesztyűbe bújtatott kezüket nézhették. Egyszóval a fiatal leányok el voltak nyomva, semmibe voltak véve, üresfejűnek voltak titulálva. S maga a báró is pontosan eme eszmét vallotta. „Ambrózy báró tiszta szívből, lelke legmélyéig hitte, hogy a szoknyát viselő személyek, különösen, ha még nem töltötték be az ötvenet, mind ostobák. S ezt bizony nem sértő szándékkal, csupán tudományos tényként vallotta, amin épp úgy nem szabad megsértődni, mint ahogy a ló sem bántódik meg azon, ha azt állítják róla, hogy négy lába van.”

A második kötet A Rudnay-gyilkosságok címet kapta. Ahogyan a cím már sejtetni is engedi, ez a kötet kusza és szinte megoldhatatlan gyilkosságok sorozatáról szól. És itt jön a legjobb rész: mind megtörtént események! Böszörményi Gyula nem volt rest, visszakeresett rengeteg bűntényt, amely akkoriban a Pesti Hírlapban megjelent. Kiválogatta azokat, amelyeket sikeresen bele tudott szőni a saját történetébe, összekeverve a valós történelmi tényeket az általa kreált eseményekkel. Ő maga nyilatkozott erről a második kötet végén: „… elismerem: szinte kibogozhatatlanul összekevertem a valóságot a fantáziával. (…) Tehát a valós helyszínek és szereplők mintegy „tartóoszlopokként”, szilárd csontvázként illeszkednek a történetbe, körülvéve a fantázia hús-vér testével, hogy végül együtt – reményeim szerint – valami elevent alkossanak.”. A regényben pontosan tizennégy valódi bűnügy található – ezeket használta fel Böszörményi a Rudnay-féle gyilkosságok alapjának. A regény végén az író maga számol be mindegyik esetről külön-külön, ezzel is bizonyítva, hogy számára mennyire fontos a valóság tisztázása és érzékeltetése. Olyan kávézók, sétányok, épületek, városrészek kerülnek megemlítésre, amelyekről ma már semmi tudomásunk sincs, olyanokról, melyek már rég megszűntek létezni. Ilyen például a Tabán. Ma már valóban, szinte semmit sem lehet tudni róla. Böszörményi viszont addig kutatott, addig keresett, addig gyűjtött minden apró kis morzsát, míg össze nem tudta állítani, és a tőle telhető leghűebben elénk nem tárta az akkori szegény, veszélyes sikátorokkal teli, mellőzött városrészt.

A két és feledik része az Ambrózy báró eseteinek a Beretva és tőr címet viseli. Eme rövid kis novella, csupán 87 oldal hosszú. A novella alapjául újfent egy megtörtént esemény szolgált, méghozzá Mozaffa ad-Din Qajar, perzsa sah Budapestre való látogatása. Szinte minden, ami ebben a kis történetben említésre kerül, megtörtént valójában is. Kivéve, természetesen a főszereplők jelenlétét, a két bűncselekményt – sem maga a bűneset nem történt meg, két valós személy valóban csak bele lett keverve a történetbe, míg a harmadik csupán kitalált személy volt –, és némi aprócska részlet is. De ezen felül, minden más valódi információ volt, egészen a sah kedvenc kutyájától kezdve, a sah kedvenc ételéig.

A harmadik – és eredetileg egyben utolsónak szánt – rész címe Ármány és kézfogó. Az író úr eme regényben is kitett magáért, minden apróságnak utánanézett, a jól megszokott mércét tartva, és izgalmakkal telt történetet hozva. Ugyan, itt is rengeteg lábjegyzet található, létező személyekről (húsügynöktől kezdve táncosnőkig), megtörtént eseményekről (hangversennyel összekötött táncmulatságtól, Bissingen-Nippenburg Ottó gróf haláláig), akkori épületekről (például a Pannónia Szálló), és főként az úgynevezett idegen nyelv fordítására. Szintén az író dicséretére legyen mondva, nem csupán egyszerű közembereket és nemeseket említ meg és tesz valóságossá a regényben, hanem híres költőket is, mint például Esterházy Pétert és Krúdy Gyulát. Az olvasónak a humorosan és érdekesen bemutatott, megismert költő rögtön felkelti az érdeklődését, így is ösztönözve – az egyébként leginkább regényeket olvasó – személyt, hogy vegye elő az említett költők műveit. Így is bemutatva, hogy nem szabad elzárkózni egyetlen műfaj elől sem, ugyanúgy szeretni és ismerni lehet többet is!

Ugyan, Böszörményi elég nagy kockázatot vállalt a krimi műfajának választásakor, hisz tudható, hogy nem szereti mindenki ezt a műfajt. Mégis, pont ezért, végre a magyar nép is kapott egy igazán kiemelkedő írót ezen a téren is! Az író elméjét és fantáziáját dicséri már az is, hogy egyáltalán bele mert vágni, hisz ez nem egy könnyű műfaj! Minden apró részletet ki kell dolgozni, minden szálnak pontosan ott kell lennie, ahol, minden kis morzsányi információt óvatosan kell közölni az olvasóval, hogy az sejthesse, ott van az orra előtt, mégsem látja meg, nem érti, hogy az a szinte jelentéktelen információ végül milyen sorsdöntő lesz. Na, és a karakterek! Ambrózy Richárd báró egy érzéketlennek tűnő, olykor mogorva, enyhén beképzelt, morc alak, akit pengeéles ésszel áldott meg a sors – vagy inkább az író. Nem szeretném én megpróbálni összefoglalni, hogy milyen is, ő sokkal jobban be tud mutatkozni. „Ígérem, anyám, hogy amint öltöztethető babák, esetleg romantikus lányregények tolvajai után kell erednem, nyomban Mili kisasszony segítségét fogom kérni.”. Hangay Mili pedig ugyanúgy egy fantasztikusan összetett, sokszor meggondolatlan kishölgy, aki nagyon bátor, eszes és éleslátású, de még fontosabb: úgy fel van vágva a nyelve, mint még senkinek! „Gyengébbik nem? Jaj, papuska, miért is kaptam tőled olyan kifogástalan nevelést? Ha csak egyetlen pillanatra is megfeledkezhetnék róla, hogy úrilány vagyok, aki soha, semmilyen körülmények között nem pofoz és nem rúg bokán öntelt ifjú bárókat, hát én úgy, de úgy megmutatnám ennek a hólyagnak…”. Az idézetek – úgy vélem – magukért beszélnek, ugyan egy mondat nem elég arra, hogy átadja a fantasztikus szereplők igazi fényét és valóját, de mégis egy aprócska rálátást enged a karakterekre.

A három és feledik rész, újfent egy novella, a Bitó és borostyán címet kapta. A történet alapját, mint mindig, most is egy megtörtént bűntény adja, melyet az író körbefont még néhány valós esettel, helyszínnel és személlyel, majd beleszőtte a saját maga által kreált történetet is. Az összhang a valós dolgok és a fantázia között ezúttal is tökéletesre sikerült, fantasztikus olyan személyekről olvasni, akik száz éve valóban éltek, azt a munkát végezték és ott is voltak, ahol a könyvben is. S nemcsak, hogy hálókocsi-kísérőt, hálókocsi-pinczért, MÁV-fűtőket, vagy mozdonyvezetőt ismerhet meg az olvasó, még az akkor híres Bali Mihály, hóhért is. Éppen ezért is érdekes olvasni már nem élő személyekről, akikről ugyan az alapadatokat megkapjuk az írótól, mégsem tudja senki, hogy pontosan milyen személyek is voltak őt. Példának okáért, itt van Bali Mihály, akit a könyvben egy kedves, jólelkű, aranyos embernek ismerünk meg, nem pedig egy pokróc, mogorva alaknak, amilyennek egy hóhért elképzelnénk. Pont ez az, ami ennyire kétoldalúvá teszi a dolgokat – tudunk róluk valamit, de mégse sokat.

A sorozat utolsó kötetének címe a Nász és téboly. Ez a regény ugyanolyan szerkezetre épült, mint az előző öt. Itt is több megtörtént bűncselekmény is megjelenik, de A Rudnay-gyilkosságokkal ellentétben, ahol a sok bűntény össze lett fűzve egy (vagyis három) ember köré, és alaposan kivesézve minden részlete, addig ennél a résznél ugyancsak egy személy kezéhez vezethető vissza, de nem válik fontossá maga a tett, nem kutatják ki minden apró zugát, csupán – a már előre „ismert” – tettest akarják elkapni. Ez a rész inkább egyfajta macska-egér játékká válik, viszont, ellentétben a többi résszel, itt a főszereplők az egér szerepét töltik be.

Összegezve, mind a hat kötetben rengeteg információt kapunk akkoriban élő személyekről, helyszínekről, intézményekről (mint például EMKE-kávéház, Lipótmezei tébolyda, Női Kaszinó), akkori foglalkozásokról (társalkodónő, komornyik, komorna, kasszírnő, delejező, masamód), de ami a legkülönlegesebbé teszik az egész szövegét a könyveknek, azok a szinte idegen nyelvként használt kifejezések és szavak. Ezen szavak leginkább a latin nyelvből (pl. incontestabilis officinalis factum = megdönthetetlen orvosi tény, impertinencia = arcátlanság, dehonestal = megaláz, exitus = halál, komilfó = illendő), francia nyelvből ( pl. liaison = szerelmi viszony, bagatell = csekélység, baquet = kád, negligée = elhanyagolt), jiddis nyelvből (pl. slemil = ügyefogyott, goj = nem zsidó, ajser = újgazdag, sakter = mészáros, kapores = tönkrement), német nyelvből (pl. heller = fillér, tüchtig = alapos, goldgrube = aranybánya, geknackt = bolond) valók voltak. De ami még érdekesebb, hogy akkoriban milyen szlenget használtak, mert az, bizony magyar nyelvből származik: korabeli szleng (pl. brámázó = boltokat feltörő tolvaj, sipszli = rendőr, csacsener = fecsegő, meghalefol = megkésel, mázoló = felbérelt verekedő, vamzer = besúgó, srenk = betörés, leves = pénz, medvenyúzás = páncélszekrény feltörése, rotlaufer = kocsitolvaj) és a korabeli tolvajszleng (pl. hazer = betörés, abdrukk = kulcslyuk lenyomata, kutyaugrató = pajszer). Már csak ezekből a szavakból is látható, hogy mennyire gyönyörű és sokszínű a magyar nyelv.

A végén, pedig az író szavaival zárnám, hisz olyan szépen megfogalmazta, hogy miért is érzi fontosnak a valóság használatát, hogy én inkább nem is próbálkozom, az ő szavai mindent elmondanak.

„Úgy vélem, a lábjegyzetekre mindenképp szükség van, méghozzá két okból. Egyrészt számos olyan régi kifejezést, fogalmat használok, ami már nincs a köztudatban, így megmagyarázásuk, „lefordításuk” híján sok olvasó egy idő után azért nem élvezné a történetet, mert úgy érezné – joggal –, hogy „idegen” nyelven írt, érthetetlen könyvet tart a kezében. Ám a még ennél is fontosabb indok, hogy a lábjegyzetek teszik igazán hitelessé, elevenné a történetet, tanúbizonyságot téve arról, hogy az adott személy, helyszín, esemény valóban élt, létezett, bekövetkezett. Ráadásul a valós szereplőkről, épületekről, történésekről számos olyan érdekes információt is tartalmaznak, melyek tovább árnyalják a kor és egyben a regény világát.”.

Mester Betti: Valódi és hamis

Az ember társas lény. Még jó, tutira meg is kattannánk, ha nem így volna. A különc, félrevonuló típusokat így is bogarasnak bélyegzik. Az embernek szüksége van kapcsolatokra, körülötte élő és tevékenykedő emberekre, közösségekre, melyeknek tagja lehet. Hatnia kell másokra, és másoknak is hatniuk kell rá. De vajon ezek a hatások mindig jók-e, vajon az előnyére formálja-e a személyt? Az ember mindent összeszed a környezetéből, legyen az jó, vagy rossz – egyes dolgok akkor is ráragadnak, akár tetszik neki, akár nem. Ahogyan a féldrágaköveknek szükségük van a csiszolóporra ahhoz, hogy lecsiszolódjanak, elérjék tökéletes, gyönyörű, csillogó formájukat, így az embernek is csiszolódnia kell. Amíg az őt körülvevő erkölcsi, elvi és emberi befolyások az előnyére változtatják, addig a csiszolódás okozta fájdalom megéri, kifizetődik végül. De nem szabad közben elfelejtenünk, hogy kik is vagyunk, mit is hordunk magunkban igazán, hogy változni akarunk, nem megszűnni. Két nagyon eltérő személyiségtípust különböztetünk meg: az extrovertáltakat és az introvertáltakat. Míg az extrovertáltak kifelé forduló, könnyen barátkozó, magukat állandóan másokkal körülvevő személyek, addig az introvertáltak befelé fordulnak, nehezebben barátkoznak, elkülönülnek – de nem jelenti azt, hogy nekik nincs szükségük barátokra.

„A barátság összetett, támogató emberi viszony.” És épp itt kezdődik a probléma. Támogatás. Na, ez vajon mit is jelent igazából? Tudják ezt egyáltalán az emberek? Képesek rá? Támogatni szó szoros értelemben azt jelenti, hogy a másik támaszává, támpontjává válni. Megerősíteni, egyensúlyban tartani, biztosítani számára az utat, amelyen halad. Vannak olyan személyek, akik úgymond erre születtek, mások segítésére. Nem kell rögtön pszichológusokra, „lélekturkászokra”, mások problémáival foglalkozó és azt kitárgyaló szakemberekre gondolni. A legtöbben észre sem veszik, hogy mennyire is támaszkodnak egyes barátaikra, családtagjaikra – egészen addig, míg azok valamilyen okból már nincsenek ott. „Az ember csak akkor tanul meg valamit igazán értékelni, amikor már nem szerezheti vissza többé” – és milyen igaz! Gondoljunk csak, mondjuk a bizalomra. Na, azt milyen könnyen és gyorsan el lehet veszíteni. Mind másét, mind a sajátunkat a másik felé. Milyen tünékeny, törékeny dolog is. Már, ha az ember nem tanulja meg időben értékelni. Ha a kezedbe adnak egy irtó drága, gyönyörű, káprázó, iszonyúan törékeny tárgyat, olyan szorosan tartod, úgy óvod és véded, mintha a legkönnyebb szellő is kilökhetné a kezedből. Nos, így kéne a bizalommal is. A kialakulásához és megszilárdulásához sok időre van szükség, míg annál kevesebb a megsemmisülésére.

Az ismerősök és a barátok közt hatalmas különbség van, bár ezt sokan nem érzik. A barátság sokkal, sokkal mélyebb dolog. Egy barát attól barát, hogy megért, próbál igazán megismerni, törődik veled, nyitott feléd, bízik benned, elfogad téged olyannak, amilyen vagy. Míg az ismerős köszön, ha meglát az utcán, talán felteszi a szokásos közhelyes kérdést („Hogy vagy, mi újság feléd?”), de a válasz már nem érdekli, felkeres, ha szüksége van a segítségedre, de te ne keresd, ha neked volna szükséged rá. Persze, ez nem törvényszerű, de általánosan elfogadott vélemény. Szinte nevetséges, hogy egy barát mennyire gyorsan csúszhat le az ismerős kategóriába. Minden, amit stabilnak hittünk a kapcsolatban, az egymásnak megosztott titkok, személyes gondolatok, vélemények, érzelmek – ezeknek mind biztonságot kéne nyújtaniuk, nem félelmet. Ha mást nem, olyan alapon, hogy „a másik is megosztotta velem a titkait, megbízott bennem, akkor nekem is így kéne”, vagy netán a „kétlem, hogy elárulna engem, hisz tisztában vele, hogy én is mennyi mindent tudok róla, ha ő köp, hát én is” alapon. Igaz, ez elég érzékelten és undorító hozzáállás, de ha egy kicsit is őszinték vagyunk (legalább magunkhoz), akkor be kell látnunk, az egyik megfordult már a fejünkben, legalább egyszer. Elég gáz, de az önvédelmi ösztön még mindig jobb, mint a naivitás, a túlzott hit másokban, hisz nem mindenki akar jót a másiknak. Az egészséges keretek közt tartott védelmi ösztön igenis hasznos és helyénvaló. De vissza a személyiségtípusokhoz!

Egy extrovertált személy azt szereti, ha sokan veszik körbe, ha bármerre megy ismerősöket lát, ha mindig van valaki, akihez beszélhet. De vajon mindaz a sok ember, aki körülveszi, valóban a barátja is? Lehetséges ez egyáltalán? Hogy valakinek 30, 40, vagy akár 50 igaz barátja legyen? Én kétlem. Szerintem az ilyen barátságok mind felszínesek, semmitmondók, értéktelenek. Az emberek ilyenkor színészekké válnak a saját életükben, felteszik magukra az „én boldog és elégedett ember vagyok” maszkjukat és mosolyt imitálva osztják meg másokkal életük legjelentéktelenebb részleteit. Semmi komolyság nincs benne, semmi mélység, semmi valódi. Azért veszik így körbe magukat, mert ilyenkor úgy érzik és abban bíznak, hogy azok az emberek mind törődni fognak velük, hogy fontosság válnak számukra. De nem a mennyiség, hanem a minőség számít! Ha több ilyen személy van egy társaságban, megindul a versengés a figyelemért, egymás szavába vágva, hangjukat egyre jobban emelve próbálnak kitűnni a tömegből. Vannak, akik azt hangoztatják, hogy nem vágynak figyelemre, nem akarnak a központban lenni, mégis pontosan azt keresik. Hogy másnak hazudnak ilyenkor, vagy önmagukat is becsapják, azt nehéz megmondani. Szinte paranoiássá válnak, hogy mindenki őket figyeli, hogy állandóan őket fürkészik, hogy mit csinálnak, hogyan néznek ki, mit gondolnak (merthogy ilyenkor a „bírálók” még a másik gondolatait is jobban tudják, mint ők maguk – legalábbis szerintük). Csakhogy pontosan így kerülnek a figyelem központjába, amit állítólag annyira próbáltak elkerülni. De miféle élet az ilyen? Úgy élni, hogy minden lépésedre, szavadra, gondolatodra vigyáznod kell, előre azon aggodalmaskodva, hogy na, ehhez vajon mit fognak szólni?! Ha ezt, vagy azt kimondod, vajon a másik mit tud benne félreérteni? Ha valamit csinálsz, ha vélemény nyilvánítasz, azt hogyan tudja a saját maga felé vetett támadásként értelmezni? Ez nevetséges. Jó, hogy nem járunk már lábujjhegyen, próbálunk elbújni, még levegőt venni sem merve. Na, nehogy már mások határozzák meg, hogy hogyan éljünk! Az a lényeg, hogy te önmagad légy, úgy élj, ahogyan neked tetszik, olyan emberekkel körülvévén magad, akikkel jól érzed magad. Nem pedig felszínes, egymást a másik háta mögött kibeszélő társaságok tagjaként. Vannak sokkal fontosabb dolgok az életben, mint azon agyalni, hogy mások mit gondolnak rólad – azt hagyd meg a gyerekeknek!

Az introvertáltak teljesen mások. Ők nem szeretik, ha sokan vannak körülöttük, ha őket figyelik, ha meg kell nyílniuk másoknak (még ha csak látszólagosan is). Gyakran bélyegzik meg őket a kívülálló, fura, vagy antiszociális jelzőkkel. Pedig nem arról van szó, hogy másokat nem tartanának „elég jónak” ahhoz, hogy barátkozzanak velük, egyszerűen csak jól megvannak magukban, elég nekik az a néhány barátjuk, akikről őszintén elmondhatják, hogy megértik őket, hogy rájuk bízhatják a gondolataikat anélkül, hogy árulástól kéne tartaniuk – ugyanis mindenki ettől fél a legjobban, hogy a másikba vetett bizalom végül visszaüt. Ez annyira visszataszító. Annyira kevesen vannak az ember környezetében, akire azt mondhatná, hogy feltétel nélkül, teljesen megbízik benne – de nem csak abban, hogy egy bizonyos titkot vagy gondolatot rábízzon, hanem abban is, hogy tudja, nem kell félnie attól, hogy a másik valaha is elhagyja, cserbenhagyja. Mert néha fontosabb az állandó, támogató jelenlét, mint az, hogy néhány fontos vagy kevésbé fontos dolgot megosszunk. Egy introvertált személy általában egy másik introvertáltat keres maga mellé, mert az őket legmélyebben jellemző dologban egyeznek – mégis, megnyílni éppoly nehéz. Ez nem jelenti azt, hogy egy introvertált és egy extrovertált nem barátkozhat. Egy extrovertáltnak szintúgy szüksége van igazi, mély kapcsolatra, mint mindenki másnak, és egy introvertáltnál jobb bizalmast keresve sem találhatna. Viszont éppen ezért, a nagyobb kockázatot az introvertált személy vállalja, amennyiben bizalmat szavaz a másiknak.

Érdekes, hogy egy ember mennyire meg tud változni mások társaságában. Nemcsak viselkedésben, de a másik ember felé való álláspontjában is. Jennifen Niven-nek sikerült igazán megragadnia és megfogalmaznia ezt a jelenséget: „Semmi nem köti jobban össze az embereket, mint amikor megítélnek másokat”. Egyszerűen gyomorforgató, szánalomra méltó, mikor valaki annyira szeretné elfogadtatni magát, hogy önmagát meghazudtolva, olyan nézeteket vall és olyan véleményekkel ért egyet, amelyekkel normál esetben, soha nem egyezne. Milyen mélyre le tud süllyedni egy ember, csak azért, hogy megszerezze azokat a látszólagos „barátokat”. Mikor az ember végignéz egy ilyen jelenetet, akaratlanul is belegondol, hogy a másik vajon végül érzett-e bármi féle bűntudatot. Akár maga iránt, hogy ennyire gyenge jellem volt, hogy hagyta magát befolyásolni mások által, vagy akár a másik fél vagy dolog iránt, melyet cserbenhagyott. Ki tudja? De nem is ez a lényeg. Az embereket valóban az hozza össze a legjobban, hogy egy közös célért küzdenek – de mennyire szánalmas már, mikor ez a cél nem más, mint egy harmadik személy kibeszélése! Pletykálás, hazugságok terjesztése, más felett való ítélkezés, ez az általános iskolába való, nem a felnőtt emberek közé. Néha úgy érzem magam, mint egy apró faluban, ahol az idős asszonyok kiülnek és minden arra járó és nem járó személyt kiveséznek, mert nincs jobb dolguk. (Ne vegyék sértésnek a falusiak!) Persze, senki sem tökéletes. Mindenki keveredett már hasonló szituációba akarva, akaratlanul. Nem igazán tudom elképzelni, hogy valaki őszintén kiállhatna és kijelenthetné: ő ugyan még soha senkit nem beszélt ki annak a háta mögött. (Nos, ha még is, hát, minden tiszteletem!)

Természetesen nem sorolható be mindenki ebbe a kategóriába, ugyanis az embert nemcsak ez a két személyiségtípus határozza meg, hanem az erkölcsi, lelki és elvi nézetei, az önértékelése, valamint a neveltetése is. Rengeteg mindent hozunk otthonról. Az, amilyen igazából vagy, távol az otthoni légkörtől, egy teljesen más közegben, sokszor visszatürközi a szülőket, a családot, azokat, akik olyanná neveltek, amilyen vagy. Kivéve, ha szerepet játszol, ha két féle személyiséget rejtegetsz: egyet a meghitt, családi közösségben és egyet a kevésbé fontosak közt. Sokan teszik ezt, félnek az el nem fogadástól, így próbálnak olyanok lenni, amilyenek igazából nem, de közben jól tudják, hogy az „elfogadott” közegben nem tudnának úgy viselkedni, így az álarcot le-fel véve élik életüket. Szerencsére különbözőek vagyunk. Vannak, akik bármit feladnának azért, hogy a brancshoz tartozzanak, míg mások hagynák, hogy velük bármit tegyenek, de önmagukat soha nem tagadnák meg. De talán épp itt kéne keresni az emberi különbözőségek szépségét. Épp emiatt ütődünk, verődünk, csiszolódunk a legtermészetesebb módon, hogy ennyire mások vagyunk, mert nem csak azt tanulhatjuk meg a másiktól, hogy milyenek legyünk, hanem azt is megláthatjuk, hogy milyenek soha nem akarunk lenni.

Mester Betti: Mit jelent „igazi” magyarnak lenni?

A híres magyar nép. Mit is tudunk róluk? Keményfejűek voltak, akaratosak, hűségesek, a végletekig kitartóak, s – ami a legszembetűnőbb a múlt boncolgatása során – magyarságuk büszke hirdetése és összetartása. Na, és épp ez az, ami a mai világban már nem látszik. Ó, természetesen még mindig nagy hangerővel hangoztatják, hogy ők az „igazi” magyarok, a nagy Petőfi, Kossuth, Jókai, Deák, Krúdy, satöbbi „leszármazottjai”, akikben szintúgy folyik a magyarság igaz és tiszta vére. Csak valahogy ez a mai Magyarországot körülvevő határokon belüli személyekre igaz – legalábbis szerintük. (Természetesen akadnak kivételek, s minden tiszteletem az övék, feltétel nélkül!) Mégis, miért van ez így? Vajon mi, „kívülálló magyarok” hogyan veszítettük el jogainkat, privilégiumainkat, magyarságunkat? Miért tekintenek minket alsóbb rendűeknek, hamisaknak, szennyezetteknek? Tán mi tehetünk arról, hogy majd’ száz évvel ezelőtt országunk elbukott az Első világháborúban? Mintha bármi beleszólásunk is volna… Még az őseinknek sem volt akkoriban, nemhogy nekünk ma! Ha visszatekintünk a múlt történéseibe, láthatjuk, hogy a magyar nép igen szerencsétlen volt – állandóan uralkodtak rajtuk (még akkor is, mikor szabadnak hitték magukat, hisz szabadságuk csak látszólagos hitegetés volt), pedig alapjában véve nem voltak gyengék, s ezt bizonyítják csatáik, forradalmaik, fájdalmas és borzalmas következményekkel járó próbálkozásaik a saját (igazi!) felszabadításukra. Hányszor buzdították fel a népet, hányszor hangoztatták, hogy együtt bármire képesek, ha összefognak, hányszor álltak ki az elnyomóik elé felszegett állal, kidüllesztett mellel, bátor, félelmet nem ismerő tekintettel – hisz tudták, ha összeteszik erejüket, a magyar nép bármire képes a szabadságáért, az igazáért, a hazájáért. Hát hová lett ez a hazafiasság? Miért vetik meg, s ítélik el azokat, akik azokon a bizonyos határokon kívülre születtek? Miért hangoztatják oly sokan, hogy ők az igazi, tisztavérű magyarok, mikor, ha felkutatnánk a „határon túl rekedt” magyarok családfáit, nagy eséllyel sokkal több olyan „igaz” magyarra lelnénk, kiknek gyökerei mélyebbre húzódnak a magyarság igaz, puha földjében, mint a ma ott élőeké?! Miért lettünk hát épp mi megbillogozva, s kitaszítva mindkét otthonunkból? Sem a gyökereink és vérünk által sajátunknak vallott és érzett Magyarországon nem látnak szívesen, mondván, hogy mi „már nem tartozunk oda”, menjünk vissza oda, ahonnan jöttünk – bár talán, épp ez a legviccesebb benne, hisz, ha úgy értelmeznénk, hogy oda térjünk vissza ahonnét eredetileg jöttünk, akkor sehová sem kéne mennünk. Viszont nemcsak, hogy őseink földjén nem látnak szívesen, még az a föld sem tekint sajátjának, melyre születtünk. Hiába löknek ki minket a „magyarok”, mondván, hogy beszennyeztek már minket azok a népek melyek közt élünk – nem értik meg, hogy ez nem lehetséges, hisz ezen nevezett népek nem bírtak „elmagyartalanítani” minket, hisz ők ugyanannyira nem akarják, hogy ott legyünk ahol, mint a magyarok. Akár Szlovákiába, Szerbiába, Romániába születettünk – az ott élő nép nem kér belőlünk, hisz nem az ő vérük vagyunk, nem az ő szokásaikat, hagyományaikat, vallásukat követjük. (Itt, újfent elnézést kérek azoktól, akik e téren a kivételt erősítik!) Belegondolt már valaha is bármely Magyarországon élő magyar ember abba, hogy ez vajon milyen érzés is nekünk? Hisz mi ugyanazon nép gyökereiből sarjadunk, ugyanúgy a mi őseink is vérüket ontották a hazáért, ugyanannyira kívánjuk azt, hogy hazánk a sajátjának valljon, hogy otthon érezzük magunkat. Persze, vagyunk páran, akik így is otthonunknak érezzük a helyet melyre születtünk, nem törődünk a ma felállított határokkal, hisz a szívünk és lelkünk dönti el otthonunk igazi helyét. Mégis, oly jó volna, ha csak egyszer is belegondolnának a Magyarországon élő és az elmúlt száz évben oda született emberek, hogy mekkora esély volt arra, hogy ma ők is a mi helyzetünkben legyenek, hogy ha egy picit feljebb húzták volna meg a határt, hány embert taszítottak volna ki otthonából egy másik ország karjaiba?! Talán itt volna az ideje, hogy erről valóban elgondozzanak…

Elveszve (James Dashner: Az Útvesztő) /Mester Betti/

Már vagy tizedszer olvastam el James Dashner: Az Útvesztő című regényét, mióta megvettem, s még mindig azon jár az agyam, én vajon mit tennék, ha az ő helyzetükbe kerülnék. Vajon mit tennék, ha egy nap egy idegen helyen ébrednék, vagy száz méter magas falakkal bekerítve, egy hatalmas, véget nem érő labirintussal körülvéve, s semmi másra sem emlékeznék, csupán a keresztnevemre? Mindenki idegen lenne számomra, olyan szavakat használnának, melyek jelentéséről a leghalványabb sejtelmem sincs, s megpróbálnának bepasszírozni egy olyan „kis társadalomba”, melyről semmit sem tudok és értek, s mindezek mellé még csak egyetlen kérdésemre sem lennének hajlandóak válaszolni. Bármennyire is szeretném azt mondani, hogy én ugyan nem félnék, bátran szembe mernék szállni bárkivel, hogy megtartanám a lélekjelenlétem, harcolnék, amíg csak kell, s kijuttatnám magunkat onnan – ha őszinte akarok lenni, szerintem bebújnék az egyik sarokba, kibőgném mindkét szemem, hisztériáznék, törnék-húznék, s anyámat hívnám (akire még csak nem is emlékeznék!). Ez elég gáz, tudom, de próbáljátok magatokat ebbe a helyzetbe képzelni, csupán néhány pillanatra… durva, mi?

Viszont, mi van akkor, ha kiderül, hogy ez csupán semmiség? Ha az, hogy megfosztottak a régi életünktől, elvévén tőlünk az otthonunkat, a családunkat, sőt még a személyiségünk egy részét is, csupán csekélység? Minden, amit tettünk, minden próbálkozásunk és reményünk értelmetlen volt? Alkalmazkodtunk, felállítottunk egy bizonyos rendszert, mindenki a saját dolgát tette, összetartván a társadalmunkat, nap, mint nap kockáztatván életünket, kimentünk az Útvesztőbe, hogy kiutat találjunk, s végül kiderül: mindez hasztalan volt, ugyanis nincs is kiút, nincs megoldás?!  Vajon hogyan reagálnánk, ha kiderülne a nagy titok, miszerint az egész csak egy teszt? De még csak nem is egy olyan teszt, amelynek a megoldását várják tőlünk, hanem egy olyan, melynek nincsen megoldása!

A könyvben a szereplőkkel ez történt! Az Alkotók mélyvízbe dobták őket, s közben azt figyelték, vajon megtanulnak úszni, vagy megfulladnak. Nem az érdekelte őket, hogy a fiatalok hogyan „oldják meg” a tesztet, mennyi időbe telne, ki volna az, akinek sikerülne. Ők ki akarták gyomlálni őket, meg akarták tudni, kik a legelszántabbak, a legerősebbek, a legkitartóbbak. Azt akarták elérni, hogy feladják! Változókkal és problémákkal, akadályokkal bombázták őket, s közben a reakcióikat figyelték. Az érdekelte őket, vajon meddig tart ki a reményük, vajon melyik az a határ, mely után már nem tudnak tovább menni, hol van a tűrőképességük és akaraterejük vége. Tehát egyre jobban ösztökélték és a hajtották őket a „megoldás” felé, s közben állandó nyomás alatt tartották őket, megpróbálván elkedvteleníteni őket, holmi csalétekként meglóbálták előttük a különböző lehetséges kiutakat, hogy aztán a végén jól pofára essenek, minden egyes alkalommal. Úgy játszottak velük, mint macska az egérrel. De valamiért ezek a szerencsétlen, keményfejű fiatalok erre nem voltak képesek. Nem tudták felfogni, elfogadni a tényt, miszerint létezhet olyan probléma, melynek nincs megoldása.

Így belegondolván, mi hogyan reagálnánk, ha az ő helyükbe kerülnénk? Na, jó, ez elég hülye kérdés volt. Mégis ki reagálna úgy, hogy „Hát, ezt megszívtuk…”? Meg még mit nem! Egy élni akaró embert az ilyen információ még inkább feltüzelne, tettre ösztönözné, még inkább azon volna, hogy elérje azokat a bizonyos Alkotókat, s jól helyben hagyja őket. Mégis ki hagyná, hogy úgy játszadozzanak vele, ahogy csak kedvük tartja? De mi van akkor, ha nem lehet szabadulni a kezük alól? Ha mindenféle szabadság, csupán illúzió? Ha minden tettünk és törekvésünk semmivé foszlik, hisz láncainktól nem tudunk szabadulni? Hiába a bosszúvágy, az eltökéltség, mégsem tudunk kihatni a körülöttünk történő dolgokra, csupán elszenvedői és figyelői vagyunk, befolyásolói nem? Ez már jó kérdés! Na, de mi a válasz?

Petrik Pál – Szabadkai utca (1952) /Nagy Andrea/

Petrik Pál, szabadkai születésű festőművész és díszlettervező Szabadkai utca című festménye első pillantásra igencsak szembetűnő és magával ragadó.

Talán nem véletlen, hogy e festmény erőteljes vonzerővel hívja közelebb magához a megtekintőt, hiszen aki szabadkai születésű, annak lelkében tiszta és határozott érzelmekként jelenik meg a város minden sajátossága, annak egyedisége, hangulata és eredetisége. A festményen ezek az érzelmek tükröződnek vissza a festő szívéből, oly módon, hogy egy kívülálló is varázslatos benyomásként éli meg a festmény révén, átitatja őt azzal a szabadkai légkörrel, amit a városiak személyesen is tapasztalhatnak. A festmény neoimpersszionista stílusúnak tűnik, egy látvány első benyomásának, melyen erőteljesen dominál az egyik alapszín, a sárga, helyenként megjelenik a kék, de csak bujdosva, árnyaltan, valamint szembetűnik ezek komplementer színe, a zöld, a fák, ahogyan kiegészítik és életszerűvé teszik a vásznat. Azonban a kép határozottan nem impresszionista, hanem annak modernebb változata, ugyanis a színek csak helyenként olvadnak össze, főként erős határ áll közöttük, melynek hatására ez a megfestett pillanat reálisabbnak hat, mint egy kora impresszionista fényjáték. A képet még az teszi valósághűvé, hogy a közelebbi tárgyak kontúrjai erősebbek, a tárgyak határozottabban elkülönülnek egymástól, a távolabbi színek viszont összemosódnak, mintha egy fényképezőgép objektíván keresztül szemlélődnénk. A kép tere gazdagon kitöltött, minden részét ellepik a színek, a mozgás. Bal oldalán megfigyelhetünk egy sötét vonalat, egy karót, mely a festmény méretéhez képest 3:1 arányban foglal helyet. Másik oldalán a zöld fasor vagy fasorok bal alsó saroktól a jobb felső sarokig mozdulnak, ami harmonikussá alakítja a teret. Petrik Pál ebben az időben, 1952-ben, a Szabadkai Népszínház díszlettervezőjeként dolgozott, tehát javában ismerte az otthoni kultúrközeget, a város mozgását, melyet észre is vehetünk a vászonra festett hétköznapi emberek mozgolódásaként, ahogyan egy hétköznapjukat élik, ahogyan teendőiket végzik.

Ennek az egyszerű pillanatnak, és Szabadka sárga épületeinek és köveinek, régi, poros utcáinak látványától nyugodt, mégis apróan szikrázó érzés kerít bennünket hatalmában, hogy ma is lesz egy holnap, holnap is lesz még egy nap, az élet állandó mozgásában, ahol mindig lesz egy város, melyben mindig akad teendő.

Vers a festményről:

Petrik gondolatai a színekről

Volt neki sárgája.
Tiszta, aranyló, napsugaras,
olyan amiben szívesen lépked az ember.
De piszkos is volt,
amikor elmosta az eső.
Elmosta, majd újramosta,
amíg teljesen be nem terítette,
majd megfojtotta.
Kékje viszont az esőnek sem volt.
Nem volt kékje Szabadának.
Zöld volt az mindig is,
tavasszal sietett,
ősszel pedig megatartotta,
ameddig csak lehetett.
Azért én teszek bele kéket is,
Hogya majd lehessen mondani:
Szabadkának ez is volt.

Kosztolányi Dezső – Szabadka

Gyerekkorom, mindig téged kereslek,
ha járom a poros-boros Szabadkát.
Mióta labdám elgurult itt,
nem ér az élet egy fabatkát.

Petrik Pál: Raichle-palota /Horvát Krisztina/

Bevezetés:

Petrik Pál Raichle-palota című festményét választottam történetem alapjául, ez a festmény 1954 körül készült olajfesték és karton segítségével. A festmény a szabadkai Városi Múzeumban volt megtekinthető a művész születésének 100 éves évfordulóján.

A kép oly módon adott ihletet rögtön első látásra, hogy egy kislány álmodozását vetítette elém, ennek történetét írom majd le részletesen.

 

Történet:

A mai reggelen, mint mindig, Arabella a kedvenc ablakánál ülve iszogatja a kakaóját belvárosi lakásukban, s azon elmélkedik a szemben lévő épület díszes kapuját szemlélve, hogy ha ez valóban egy palota, akkor itt nagy bálokat szervezhettek, sok-sok herceg- és grófkisasszony járhatott ide táncolni, tancolni és…és talán… talán szerelmest keresni. Így történt, hogy egyszercsak ott találta magát a kapuban egy gyönyörűszép estélyit viselve.

Arabella szüleivel és öccsével érkezett a születésnapi bálra, hogy a titokzatos, de annál szebb herceget köszöntse. Emlékszik, hogy már tegnap is azt mondogatta magának, hogy ő még ilyen szép, kifinomult és okos férfit nem látott, de…jaj, ő menten kocsonyává válik, ha most ezzel a férfival beszélnie is kell… és ekkor megüti fülét anyja szava, miszerint neki, neki az egyszerű, kissé ábrándos, bohóka, és szószátyár leánynak, neki táncolnia kell a herceggel… hogy mi a manó? Álljon meg a menet, anyja csak nem teheti ezt vele, már az esküvőjüket tervezi, mert az elképzelhetetlen, hogy ő, Arabella ne tetsszen a hercegnek… De hamar visszaterelődnek gondolatai a táncra ezzel a csodás férfival, amilyen szerencséje van, azonnal mond valami őrületes bolondságot, hogy a herceg menten agyalágyultnak nézi majd, vagy ami még rosszabb, rálép a lábára. Na még csak az kell neki, majd szépen elveszik valahol, ahonnan titokban meglesheti a herceget, de nem kell érintkeznie vele, hogy megalázza magát. És ekkor anyja még kiejti a legszörnyűbb szót a száján: KERINGŐ, hogy keringőzhet a herceggel, sőt, akár egész este is hogyan táncoljon csak vele? Nem ám egy, vagy nagyon szigorúan véve az illemet, két táncot táncoljon vele, de táncoljon csak vele egész este… igaz, amilyen az anyja, már ezzel az illetlenséggel is csak az a célja, hogy férjhez adja, mert egy HERCEG, egy herceg igazán jó parti…

S ekkor valami keménynek, de finomnak ütközik, és ennek a valaminek mentaszaga, nem, nem szaga, határozottan nem, illata van. Annyira meglepődik, hogy még lépne is tovább, erre a valaminek a lábára lép… ó jaj, ENNEK A VALAMINEK LÁBA VAN, a fenébe, most bajban van, már megint!

Ekkor megüti a hang a fejét, hogy:

– Kisasszony, jól érzi magát? – dörmögi a pimasz fráter olyan hangon, hogy még a szívében is megmozdul valami tőle.

– Jól, én csak….

– Ó, KEGYELMES HERCEG ÚR! – sipítja az anyja – elnézést kérek ennek a balga, buta lánynak a nevében.

– Kisasszony, egészen kimelegedett, jól van bizonyosan? – kérdezi tőle a herceg.

– Igen-igen, jól vagyok herceg úr, csak egy egészen kicsit kimelegedtem.. Elnézését kérem, hogy… hogy Önnek ütköztem! Igazán sajnálom!

– Ne mentegetőzzön, Lady Arabella! Esetleg elkísérhetem a kertbe levegőzni, míg megnyugszik egy kicsit? Hiszen, nem szeretnénk ilyen felindult állapotban mutatkozni, még házasságra kényszerítenek minket… – néz rá a herceg mókásan elszörnyülködve.

– Nem, tényleg nem szeretném Önt anyám csapdájába ejteni! – mondja halálosan komolyan, és a fenébe, anyja prüszkölését hallja maga mögül – hogy a fene vigye el! Ó, a fenébe! Irtózatosan viselkedem… Kérem, bocsásson meg! – el kell innen menekülnie…

– Tartson velem egy sétára – ajánlja a herceg, miközben nagyon igyekszik nem nevetni, nevetni… Ez a szemtelen jót nevet rajta. Na, majd ő tesz ez ellen:

– Igen, szívesen sétálnék!

A herceg karjába veszi a kezét, mintha valami igazán becses dolgot tartana, s elindulnak. Amint kikerülnek anyja látóteréből, szól a hercegnek, hogy nyugodtan menjen csak amerre indult, de ekkor hirtelen a herceg megcsókolja. Ó, de még hogy!

– Na ne, ez már tényleg sok! Ez az este még rosszabb, mint lenni szokott… – és a herceg arcából ítélve, ezt hangosan mondta ki.

– MICSODA??! – veti oda neki – mi ebben a szörnyű, drágám? Én még egy bált sem élveztem ennyire, egy gyönyörű hölggyel sétálok, aki végre mer önmaga lenni velem, s nem csak herceguramozik… Itt vagyok egy hölggyel, akinek a kezét holnap megkérem, hogy örökké csókolhassam.

– Hogy mi? Nem, nem kell ezt tenned, tennie, már megint össze-vissza locsogok… Nem kell emiatt – mutat maguk közé – elvennie, még a nevét sem tudom!

– Dehogyisnem!  – ordítja az anyja – persze, hogy feleségül fog venni, mosolyodik el az anyja úgy, mint aki most nyalta ki a mézes bödönt.

És ekkor valami megrázza, az öccse az. Biztosan megint elszundikált.

–  Gyere Ari, mennünk kell suliba! A herceged megvárja, míg végzel, aztán álmodozhatsz róla megint! Puszi-puszi, Herceg úr!- piszkálja őt az öccse.

Erre hozzávágja a kedvenc díszpárnáját, de a pimasz elhajol, és nevet. Erre már ő is nevet… és nevet… és nevet… és nevetve mennek el a palota előtt, s ő továbbra is a titokzatos hercegről álmodozik, aki még álmában rabul ejtette szívét.

Befejezés:

Ezen kép eszembe juttatta, amikor az unokahúgommal utoljára jártunk a Raichle-palotában. Akkor faggatott, hogy a palotában herceg- vagy grófkisasszony élt-e. Ezért olyan kedves nekem e történet, amit mostmár neki elmesélni nem tudok, mivel már külföldön él. Amikor még itthon volt, gyakran kérte, hogy meséljek neki hercegnős mesét, és ehhez az emlékhez kötődik a mostani történet. Befejezésként pedig csatolnék két képet, az egyiken, maga a festmény látható lefotózva, a másikon pedig a estmény adatai.

Vajdasági magyarok Magyarországon /Torok Katrin/

     A mai fiatalok körében nagyon aktuális az a kérdés, hogy külföldön szeretnék-e folytatni tanulmányaikat, vagy pedig itthon, ahol sokan nyelvi akadályokba ütköznek. A többség úgy dönt, hogy elhagyja az országot, és máshol próbál szerencsét azt remélve, a határ másik oldalán önmaguk lehetnek, és szabadon beszélhetnek anyanyelvükön. Viszont nem csak az itthon maradtak előtt állnak próbatételek, akik szerbül tanulnak, hanem azok előtt is, akik Magyarországot választják, mivel az ottani magyarok kicsit mások, sokszor máshogy fejezik ki magukat, mint mi, vajdasági magyarok.

Amikor egy magyarországi magyar beszédjét hallgatjuk, észrevesszük a különbségeket a szókincsében, hangsúlyozásában, szóhasználatában. Az általunk használt nyelvváltozattal szemben az általuk használt esetenként összeszedettebb, letisztultabb és hivatalosabb. Több ismerősöm is félve indult el Magyarországra, egyetemre, de mégis reménnyel telve vágott bele a nagy ismeretlenbe, abban bízva, hogy ott otthon lehet, mivel itthon mi kisebbség vagyunk, és ezt sokan hátrányként éltik meg. Páran azonban úgy élik meg ezt a helyzetet mintha nem is lenne valódi otthonuk, mindenhol kilógnak a sorból, keresik a helyüket a nagyvilágban, de mégsem találják meg. Bár való igaz, hogy sok olyan szó fordul meg a mindennapjainkban, amiket a szerb nyelvből vettünk át pl.: blúz, patika, slag stb., és ezek a szavak teljesen idegennek hangzanak egy magyarországi ember számára, vagy épp más jelentéssel bírnak, ebből kifolyólag pedig kialakulhatnak félreértések, kínos helyzetek.

Vannak szavak, amelyeknek szinte már nem is tudjuk a magyar megfelelőjét, hiszen itthon csak a szerb változatát használjuk e szavaknak. A szlengben is jelen van sok olyan szerb szó, amelyeket szinte mindig használunk, nem tudjuk kiiktatni beszédünkből, és ez is hátrányt jelenthet bizonyos szempontból. Amikor egy magyarországival beszélgetünk, ő nem fogja átlátni az adott szavak lényegét, akkor sem, ha tudja a jelentésüket, mert ezek oly módon beleégtek a szókincsünkbe, hogy bárhova beszúrjuk őket, ezáltal jól megzavarva beszédpartnerünket.

Megkérdeztem pár ismerősömet, akik idén kezdték tanulmányaikat Magyarországon, hogy nyelvhasználatukkal milyen reakciókat váltanak ki az ottani emberekből, és átéltek-e érdekes  helyzeteket vajdasági magyarságukból kifolyólag. A következő válaszokat kaptam:

„Előfordul sokszor, hogy beszélgetek valakivel és elfelejtem, hogy magyarországi az illető és használok szerb szavakat pl: brate, kao, bezveze. Olyankor meg szoktuk beszélni, hogy náluk ezeket hogyan mondják.”

„Néha félek megszólalni, mert nem tudom, hogy az a szó hogy van magyarul.”

„Azt hittem, hogy nehezebb meg furább lesz megszokni az ottani beszédet, embereket, de egy hét után már nem is volt semmi furcsa. Nagyon nehéz átállni, hogy patika helyett cipő, és blúz helyett póló, de most már megértik, akik tudják. Az ajde szó, amiről soha nem fogok leszokni, és sokan szóvá is teszik, hogy az mi, és elég nehéz elmagyarázni, mert ugye, az itt akar elköszönés is lenni, meg mindenhova mondjuk.”

„Néha mondják, hogy ha nagyon magyarázok valamit, akkor hallatszik a tájszólás, de amúgy nem szokták észrevenni, hogy nem magyarországi vagyok.”

A válaszokból látható, hogy a nagy többség pozitív visszajelzéseket kap az ottaniaktól, és érdekesnek találják, hogy mi máshogy mondunk egyes szavakat. Amit elsőként észreveszünk, hogy nagyjából mindenki számára a beépült szavak használata okoz problémát, de már tudják orvosolni az ilyen helyzeteket, és a baráti társaságuk is megszokta e szavak jelenlétét. Persze, amikor új embereket ismerünk meg, nekik ugyanúgy furcsa lesz a beszédünk, és lehet, hogy érdeklődve fogják várni a magyarázatot tőlünk az adott szavakra, de az is előfordulhat, hogy lenézők lesznek velünk szemben.

Bárhogy is történik majd, el kell fogadnunk, hogy az általunk használt magyar nyelv kissé tarka. Nem szabad hagynunk, hogy a nyelvi másságunk miatt félelmek törjenek fel bennünk, akár itthon tanulunk, akár Magyarországon, mert mi ettől nem vagyunk kevesebbek, és ha valaki megvet bennünket emiatt, az kicsit sem a mi hibánk, és mindezt nem szabad hiányosságként megélnünk. Az itthoni köznyelvben nagyon sok mindent máshogy mondunk, mint a magyarországiak, pl.: elcsapni a villanyt−lekapcsolni a villanyt, torna−tesi, egy kugli fagyi−egy gombóc fagyi stb.

Bár vannak, akik nem találják még a helyüket a nagyvilágban, és úgy érzik, sehol sincsenek otthon, sem itt Szerbiában, sem pedig Magyarországon, az itthoniak szemében magyarok vagyunk, a Magyarországiak szemében pedig szerbek. Én megkockáztatnám, hogy talán kicsit mindkettő vagyunk. Magyar, mert magyarnak születtünk, magyar környezetben nevelkedtünk, magyar nyelven tanultunk az iskolában, magyarul tanultunk meg először írni, olvasni és a szókincsünkben is a magyar szavak domináltak, viszont Szerbiában születtünk, a második nyelv, amit többé-kevésbé elsajátítottunk, az a szerb, a legtöbb településen is sok szerb ajkú ember vesz körbe bennünket. Szerbek a szomszédaink, szerbek az elárusítók az üzletekben, és a legtöbb hivatalban is szerbül beszélnek. Mondhatnák azt, hogy szerbségünk valamilyen szinten egy helyzet szüleménye, de én úgy látom, hogy ez cseppet sincs a kárunkra, sőt ahogy a mondás is tartja: Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz.

Kaméleon /Firic Tamara/

 

Szia, Közeg, amelyben élek! Rólatok, és nektek fogok beszélni, őszintén, kétségek nélkül. És sugdalózás nélkül! Lehet? Ha nem is lehet, muszáj lesz. Még szép, hogy muszáj lesz. Elmondok mindent, amit gondolok, ti meg törekedjetek, hogy megértsétek, amit hallani fogtok. Még akkor is, ha a többségetek, úgy fog tenni, mint aki nem hall, mert amit mondani fogok, az istenért, egy „nő” mondja. Egy kérdéssel fogom kezdeni. Szeretném tudni, ha ti felétek egyáltalán szabad ezt tudni, milyen gyorsasággal váltjátok az arcaitokat, Közeg, amelyben élek? Kavarodik-e bennetek egy kicsit is az, amit nem hagytok a felszínre törni? Az a kicsi! Az az akármennyi. Az, amit a legőszintébben remélek, hogy létezik. Az, ami titeket mássá tesz. Az, ami se nem arc, se nem álarc. Az, ami ember. Az, ami Ti vagytok?! Ellenkezik a félreértés, amit kimondatok azzal, amit gondoltok, ugyanarról a dologról? Te, drága nagymama, nyugodtan aludtál, amikor én reggel hétkor a boltba meleg kenyérért tartva hallgattalak a fejemben, ahogy invitálsz? Azért, hogy te délben megteríts, amikor én épp az utcát készültem végig rollerezni? Tudom, hogy nem ugyanaz minden ember érdeme, és hogy úgy bántok az emberekkel, ahogy megérdemlik, de könyörgöm, őszinteség az csak van mindegyikőtökben! Nem kimutatni azt, ami bennetek van, tényleg nagyon illő és abszolút nem bántó! Más udvara, más gondja. A tisztesség határa. Nevelés. De, a határok átlépődnek, amikor nekem, drága szomszédasszony, sok sikert kívánsz a tanulmányaimhoz, kikísérsz azzal az „őszinte” mosolyoddal, aztán pedig mégis azt mondod, hogy kemény fába vágtam a fejszémet. A rettegéstől, hogy nem fogok neked elmenni cigarettáért, Jóskabá’, soha nem lesz bátorságod elmondani nekem, hogy valójában mit gondolsz rólam. De tudom, mit gondolsz. Tudom, mert mi legalább ismerjük egymást Jóskabá’. És te drága „barátnőm” hova figyelsz, amikor már vagy századszor kérdezed meg tőlem, hogy mik a terveim hétvégére? Ti „előadjátok” az arcotokat, mert régóta nincs „mutatnivalótok”! Leomolhat az ég háromszor is a földig, ti akkor is ugyanazok maradtok, sajnos, megjátszottak és befestettek egy szín négyezer árnyalatával. Méltó színek a közeghez, amelyben élek. Fekete, a ti sötét emberiségetekhez méltóan. Hallgattok? Fészkelődtök. Kellemetlen nektek? Nem tán? Lám, lám, képesek vagytok „előadni” a kellemetlent is. Kérnék két tengernyi némaságot a bukottakért, színészekért és színésznőkért, a közegből, amelyben élek! Én fizetem! Hosszú évekig próbáltam úgy élni, hogy eleget tegyek a Ti elvárásaitoknak. Ordítani szerettem volna, amikor mosolyognom kellett. Elrohanni, amikor embergyűrű vett körül. Hallgatni lett volna jó, amikor beszélnem kellett. A hamis illúziók világában, ahol eddigi, képmutató életem nagy részét töltöttem, nem volt helye annak az embernek, aki igazából lenni szerettem volna. Kislány koromban megtaníttatták velem, hogy felnőttek társaságában illedelmesen kell viselkedni és csendben kell ülni. Olyankor, amikor felszabadult nőnek éreztem magam, megszólalt bennem egy hang: „Rendes kislányok nem csinálnak ilyeneket.” De amint rendes kislánnyá változtam egy másik hang figyelmeztetett. Mindennap kételyeket ébresztett bennem énem két arca és a közeg, amelyben élek, míg végül sikerült eldöntenem, mit is akarok. Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében eljön az a csodálatos, az a várva várt, megérdemelt nap, az a nap, amikor megtanul nemet mondani. Amikor a pohárba hullik az a bizonyos utolsó csepp. Amikor feleszmélünk, amikor a semmiből elkap bennünket egy mélyről jövő érzés, ami egészen biztosan ott kavarog mindenkiben: nem kell így lennie. Eljön a nap, amikor rájövünk, valami nem stimmel. Velem is megtörtént. Körülnézek és feltűnik, rossz helyen vagyok, rossz emberekkel. Eljött az a nap, amikor már nem keresem azokat, akik soha nem érdemelték meg a szeretetemet. Amikor már nem adok annak, aki csak kérni tud. Amikor többé már senki után nem futok. Megállok a káosz közepén, és csak magamra figyelek. Meghallom a saját hangom és kinyitom a szemem. Meglátom, kik azok, akik igazán mellettem állnak, és kik azok, akik soha nem is álltak. Nincs időm hazugságokra pazarolni az időmet, sőt hazug emberekre sem, mert mint mindenkié, az én időm is véges. Valami nagyot kell alkotnom, ki kell tűnnöm a szürke tömegből, de eddig mindig elbuktam, és elegem lett az elvárásokból, amelyeket te állítottál nekem, kedves közeg, amelyben élek. De ezentúl, küzdeni fogok, amíg te alszol. Tanulni, amíg te bulizol. Úgy fogok élni, ahogy te csak álmodsz. Nem hazudok, volt, amikor romba döntöttek a hibák. De most már tudom nagyon jól, hogy ez a világ egyszer az enyém lesz. De ahányszor ellöktök, én annyiszor felállok. Teszek azért, hogy jobb legyen, nem várok csodákra. Senki nem mondhatja nekem többé, hogy nem élem túl a vihart. A vihar én vagyok! Eljött a pillanat, hogy meguntam. Meguntam a sok nyelést, a sok „semmi baj” mondatot, miközben szétszakadok belül. Meguntam a beszélgetéseket, amiket mindig én nyitottam. Meguntam az öleléseket, ahol én indultam feléd. A „te is nekem” válaszokat, amik mögött nincs tényleges hiányérzet. A véget érős örökkéket, és a mégis eljövős sohákat. Nem leszek egy olyan ember, aki élhetne, de mégsem teszi, nem leszek olyan, mint ti. Sőt! Olyan, aki nem szereti az életet. Hogy miért? Csupán azért, mert elégedetlen. Ugyanis, sokaknak folyton hiányzik valami. Sosem jó az, ami van, mert mindig valami más kellene. A jótól mindig jobbat akartok. A széptől szebbet. A nagytól még hatalmasabbat. A kisebbtől ezerszer nagyobbat. A kevés helyett sokat. Ha dolgozni kell, az a baj, ha nincs mit csinálni, akkor meg az. Ha van az embernek társa, nem becsüli, ha nincs, megbecsülné. Ha egészséges, nem értékeli, ha megbetegszik, rögtön fontos lesz az egészség. Az ember, aki megbetegedett és egy időszakot az ágyában töltött tehetetlenül, biztosan jobban értékeli az életet és az egészséget. Azok, akik szegénységben és nyomorban éltek, jobban értékelik azt, amit megvalósítottak, mint azok, akik bőségben születtek. Soha semmi nem jó. Az élet sem. A valóság durva. Egy olyan világban élünk, ahol senki sem foglalkozik túl sokat a másikkal. Mindenkit a saját érdeklődése és célja vezérel. A célhoz vezető úton mindenki csak hazudik, hazudik és csak hazudik. Mert az embereknek, akik ezt hallgatják, ezek a hazugságok elfogadhatóak. Őszinteség. Mit jelent? A körülöttem lévő „őszinte” emberek között, gyakran elfelejtem e szó valódi jelentését. Az emberek elfelejtik használni. Sokan vágynak az őszinteségre, ám ha valaki tényleg az arcukba mondja azt őszintén, azok gyáván hátat fordítanak, mert nincs bátorságuk hallani az igazságot. Vannak, akik azt vallják, hogy az igazságról nem éri meg vitatkozni, mert az relatív és mindenkinek más. Mások mégis azt mondják, hogy minden igazság valamilyen hazugság körül forog, ám a legnagyobb hazugság is takarja az igazság egy részét, csak azért, hogy az hihető legyen. Az igazság elől elmenekülni nem lehet, itt van előttünk, és csak idő kérdése, hogy mikor bújik elő. Gyakran könnyeket hoz magával, csalódásokat, és utáljuk, hogy létezik. Ám az „igazi” igazság az, ami a legszebb pillanatokat hozza magával, kiváltja azt a különleges érzést, megmelengeti a szívet. Napjainkban sokan inkább mégis a hazugságban hiszünk, remélve, hogy valami szépet hoz, hogy szebbé teszi a valóságot, melyben élünk. De inkább mondjuk el az igazságot, és ríkassunk meg valakit, mint hogy hazudjunk neki, és megnevetessük. Köztudott, hogy az élet soha nem jár használati utasítással. Úgy élünk, ahogy tudunk. Vagy, ahogy meggyőztük magunkat, hogy a legjobb. Létrehoztunk magunknak egy meseszerű világot, ahová csak egy töredékét engedjük be a való életnek, azt gondolván, hogy így könnyebben elviseljük az életet és azokat a dolgokat, amit az élet hoz. De nem engedhetünk a társadalomnak. Mert az átformál bennünket. Úgy, mint nekem, neked is van egy álmod, kedves olvasó. Egy álom, amelyet titokban tartasz ott bent, mélyen, a világ elől és miatt. Tudom. Halogatod, kifogásokat keresel. Azokra hallgatsz, akik azt szajkózzák „Gondolkodj ésszerűen.” De tudnod kell, hogy veszni hagysz valamit, hogy az élet egykettőre elsuhan melletted. Minden múló pillanat örökre elszáll. Minden pillanatból a legtöbbet kell kihozni.  Meg kell élni az álmokat. Az élet a komforton túl kezdődik. Meg kell tanulni kilépni belőle. El kell kezdeni élni. Nem engedhetjük, hogy mások formáljanak minket. Soha egyetlen szobrot sem emeltek a kritikusoknak. Ők folyton azt mondják, mit kéne tenni, pedig ők sem tették. Hagyom őket. Úgy csinálok mindent, ahogy akarom, mert az álmok azért vannak, hogy valóra váltsuk őket. Hogy valami nagyon alkossunk. Mert képesek vagyunk rá. Egyszer egy blogon azt olvastam, hogy az átlagos ember 25 évesen meghal, és 75 évesen temetik el. Sokáig nem értettem ezt. De most már világossá vált. Nem hagyom, hogy a közegem negativitása magával rántson, nem hagyom eluralkodni. Nem aggódom tovább, amiatt, hogy mit gondolnak rólam az emberek, és amiatt sem, hogy a rosszat akarják nekem. Ha jó embernek akarnak látni, annak fognak. Ha rossz embernek, csinálhatok én bármit, a véleményük akkor sem fog változni. Saját magam miatt kell erősnek lennem. Tudnom kell, hogy jó ember és jó barát vagyok. Tudnom kell, hogy igaz vagyok.

El-vándorlás? /Zsoldos B. Brigitta/

 

Általános iskolai osztálytalálkozóra készülni az elmúlt évek számától függetlenül mindig izgalmas dolog. Várakozással teli időszak, mely kérdések százát veti fel, felébreszti gyermeki kiváncsiságunkat és türelmetlenségünket, s a napok pergésével már alig várjuk, hogy eljöjjön a pillanat, amikor feltünnek a rég nem látott arcok, s minden egyén sorsáról szétoszlik a homály. Alapvetően magam is effajta izgalommal vágtam bele egy találkozó szervezésébe közel két évvel ezelőtt. Nyárvégi eseményt terveztünk, melyből karácsonyi party lett, tekintettel a külföldön tartózkodó egykori iskolatársak kiemelkedően nagy számára. A névsoron végighaladva három ismerős név közül rendre kettőről kiderült, ők már elhagyták ezt az országot. A szervezés, kapcsolatkeresés heteiben egyre inkább egyetlen kérdéssel vártam az ominózus találkozót: „Valóban annyival többet nyújthat egy idegen ország, s csak ismét a magam naiv hozzáállása az, hogy mégiscsak itthon lehetek igazán otthon?” Szinte riporteri hangulatban faggattam végig sorra a jelenlevőket arról, hová, miért mentek, s azt kapták-e amire számítottak. Első hallásra kusza információáradat volt a kérdéseimre adott reakciók sora. Sokszinű válaszrengetegben találtam magam ismerősök és idegenné vált ismerősök között. Őszintének tűnő, vágyakozó, önmagukat is áltató, de még reményteljes arcok tömege. Bolyongtam. Azt éreztem egyértelműen, kevés körülöttem az igazán boldog ember. Lassan letisztultak a hallott sorok, mondatok. Néhányuk anyagi sikert könyvelhet el a kinn töltött éveknek köszönhetően, mások még mindig helyüket keresik a „nagyvilágban”, de otthon mindegyikük kizárólag itthon érzi magát. Odakint – bárhol is legyen az – mindegyikük, ki egy kicsit is őszintén vallott, belátta, nagyszámban szembesülnek a sztereotípiákkal és általánosításokkal, melyek rájuk mint bevándorlókra vonatkoznak. Az emberek távolságtartóak, a kollégák érdektelenek és ridegek, beszélgetni csak más kivándoroltakkal tudnak. Vegyes érzelmekkel raktároztam emlékeim közé e találkozót. Bántottak a kusza sorsok, de valamiféle elégedettséggel teli melegséget jelentett a tudat, hogy én mégsem vagyok oly naiv és igénytelen, amiért egyszerűen jól érzem magam itthon.

Egyre gyakoribbá váltak újév után a hírek átvonuló migránsokról. Egyik nap már száz fölé emelkedett az illegális határátlépők száma. Döbbenet. Egy héttel később már napi két-, sőt háromszáz emberről is beszéltek. Fiatalok és idősek, nők és gyermekek otthonukból elűzve, vándorlásra kényszerítve. Képek a gyermekét a csupasz földön ülve szoptató anyáról, a hidegtől kezeit tördelő alig páréves gyermekről, férfiakról, akik mindössze egy kis hátizsákkal felszerelve tettek meg már eddig is óriási utat, s végcéljuk még igen messze van. Nyomasztó volt már a televízió képernyőjén keresztül is látni e képsorokat. Ártatlan emberek sora, kik egyszerűen csak rossz helyre születtek, s azon alapvetőnek tűnő cél érdekében, hogy megmaradni, élni tudjanak, kénytelenek távolra vándorolni otthonaiktól. Minden pillanatban ki vannak szolgáltatva idegen országok politikai rugalmasságának, a helyi emberek toleranciájának, idegenek jóindulatának vagy ellenszenvének. Állapotos kismamát mutatott a híradó, akit láthatóan csak hetek választottak el attól, hogy életet adjon gyermekének – valahol. „Mi kényszeríthet egy anyát ilyen mértékű rizikó vállalására? Milyen állapotokat elhagyva indulhatott útnak? S milyen körülményekre számíthat, miközben – álláspontom szerint – élete legkülönlegesebb kalandja vár rá azzal, hogy anyává válik? S akkor mivel nem vagyunk mi elégedettek?  Mi is az a szörnyű és elviselhetetlen körülmény, mely elől mindenáron inkább a kiszámíthatatlant választják az itteni emberek? Ilyen mértékben különböznek motívumaink, s mindaz amiben értékeinket keressük? ” – ilyen és ehhez hasonló gondolatok sorát indították el bennem a látott képsorok a múlt év kezdetén. Egyszerre éreztem azt, én is tenni szeretnék valamit, valamilyen módon segítenék, ha tudnék. Örömmel láttam a segélyszervezetek aktív közbenjárását, önkéntes csoportok gyors szerveződését, s noha adománycsomagot küldtem magam is, mégis valamiféle lelki megnyugvás volt látni, van aki tesz és segít a bajbajutottakon.

A tavasz váratott magára. Hosszú ideig tartották magukat a zord, csípős reggelek és esték. Egyre gyakrabban lehetett látni arab kinézetű kisebb-nagyobb embercsoportot a környéken is. Feltűntek a vasútvonal mentén, csendben, egyhangúan ballagva az országhatár irányába. Találkoztam velük a pékségnél hétvégenként reggelente, amikor az üzletbe belépve nem feltétlenül a kellemes friss kenyérillat volt ami várt, hanem sokkal kellemetlenebb emberszag, mely az idegen külsejű csoport tagjai felől áradt. A lehetőségekhez mérten nagy ívben kikerültem őket, miközben éreztem, amint az arcomra a megértő enyhe mosoly helyett –  melyet mutatni kívántam – valami torz, szánalommal és megdöbbenéssel teli grimasz ült ki. Egyik alkalommal, amikor a szombat délelőtti bevásárlasból hazafelé sétálva két migráns megállított, és fellelhető pénzváltó felől kérdezett, illedelmesen és alapos útbaigazítást nyújtva válaszoltam, de a riadtság érzete, melyet az általuk való megszólítás okozott, hazáig elkísért. Nem éreztem már azt a nemes segítő szándékot, melyet a tévéhiradó beszámolóit látva önmagamban felébredni véltem. Inkább csak örültem annak, hogy elmúlt, vége, kiszabadultam a társadalmi elvárásoknak megfelelni akarásom szülte kényszerhelyzetből, mely teljességgel ellentmondott az adott pillanatban érzett belső állapotomnak.

Néhány nappal később edzésről tartottam hazafelé. A víztorony felé haladva megcsodáltam az újjászülető, ismét zöld ruhájában tündöklő hatalmas parkot. Bőrömön éreztem a még picit hűvös, de már bársonyosan simogató tavaszi szellő puhaságát. Beszívtam a zöldillattal teli, friss, sűrű levegőt, s éreztem önkéntelenül is mosolygom. Nem is bántam. Felszabadító érzést nyújtott karikázva suhanni a naplemente utáni narancsos szürkület andalító hullámain, s az, hogy bolond módjára vigyorgok, vajmi keveset ronthatott ezen az érzésen. Eleve kicsi volt az esély arra, hogy bárki is megláthasson. Kiérve a parkból az út és a vasúti sínpár találkozásánál furcsa, sötét tömegre lettem figyelmes. Lassan andalogó csoport volt, mely nagyjából negyven-ötven főből állt. A homály nem engedte tisztán látni arcukat, és barna bőrük még sötétebbnek tűnt az estében. De az tisztán kivehető volt, hogy egyetlen nő, vagy idős, vagy gyermek sem volt köztük. Életerős, fiatal férfiak sora, akik határozott meneteléssel, kimérten haladtak észak irányába a sínek mentén. Görcsösen rántottam meg a kerékpár fékét, mely csikorogva, nyekeregve kényszerítette az eszközt megállásra. Amint letámasztottam egyik oldalon a lábam, azon nyomban úgy éreztem földbe is gyökerezik. Jéghideg borzongás futott végig csupasz karomon és lábamon. A tömeg folyamatosan vonult előttem, miközben minden tagjának kéjelgő, faló tekintetét a testemen éreztem. Undor és jeges remegés kerített hatalmába, miközben fennmaradt lélekjelenlétemnek köszönhetően megfordítottam kerékpáromat s felpattanva rá, teljes erőből kezdtem el tekerni az ellenkező irányba. Noha már kimondhatatlanul melegem volt – miközben tovább remegtem -, százszor is megbántam, hogy nem a lötyögős, bő mackófelsőmben indultam el.

A májusi napfényben sütkérezve kávéztunk régi jó barátnőmmel, egykori iskolatársammal, aki hosszú hónapok után végre ismét haza tudott jönni Németországból. Miután kiveséztük a gyermekeinkkel kapcsolatos, házastársi kalandokról szóló és ki-mit hallott a közös ismerősökről címszavakkal illethető témáinkat, aktualitása miatt előkerült a migránstéma is. Ő is beszámolt arról, hogy mostanra már nemcsak hogy elérte az áradat Németországot, de mind gyakoribbak a rendbontások is. Elmondta, ez állandó téma kolléganőivel a reggeli kávé mellett – azokkal a helyi kolléganőkkel, akik néhány hónapja még szóba sem kívántak állni vele.  A beszélgetés alatt azon kaptam magam, hogy folyamatosan mély felháborodásomat ecsetelem, amiért mindennapi nyugalmamat bolygatják az idegenek, s eszembe nem jut azzal foglalkozni, vajon ki, s mi módon segít a rászorulókon. A felébredő lelkiismeretemet azonban azonnal helyrebillentette beszélgetőtársam helyeslése és egyetértése a témában.

Migránsválság ide vagy oda, a nyári Palics és környéke mégiscsak turistákkal teli. Lehetetlenség akár hétköznap délután is úgy végigsétálni a tóparton, hogy  ne tűnjön fel egy-egy turistacsoport, sétálók tömege vagy fiatal sportolók csoportja. Ezért is élveztem fiam kora reggeli úszóóráit a medencén, melynek ideje alatt kislányommal sétálgattunk egyet a még szunnyadó tóparton. Ilyenkor csak imitt-amott láttunk kutyasétáltató párt, vagy a helyi köztisztasági vállalat takarítóinak valamelyikét. Idilli nyugalom ült a vízparton, élvezni lehetett a kora reggeli madárcsicsergést, s meglesni a mókusokat, amint elemózsiát gyűjtenek. A parti csónakház is csendesen pihent még, a csónakok leborítva, az evezők félrerakva. Elhaladva az épület mellett kislányom előreszaladt, hogy letépjen egy pitypangot. Amint könnyed léptekkel utána haladva lépdeltem a keskeny járdán az előttünk fekvő tisztás felé, szemem sarkából természetellenes színkavalkádra pillantottam. A fű megszokott lágy zöldje helyett – ahol a pitypangokat szoktuk begyűjteni – számtalan hosszúkás, piros, fekete, rikító zöld és kék valamit láttam meg. Kislányom megállt, bennem pedig ekkorra tudatosult, hogy egyáltalán mit is látok. Hálózsákok tengere, s a bennük alvó emberek sokasága. Felkaptam a lányt és futni kezdtem vissza abba az irányba, ahol az imént még egy sétáló öregurat láttam. Szívem a torkomban dobogott, nem is értettem, lányom mit kérdez tőlem, csak a hangját érzékeltem. Egyedül dobhártyám lüktetése volt számomra hallható, mert féltem. Kimondhatatlanul és megmagyarázhatatlanul féltem. Hogy volt-e rá reális okom? Nem. Hogy szorongás tölt-e el mindmáig, ha az esetre gondolok? Igen. Százszor is átgondoltam már: Mitől az undor érzése bennem, aki elfogadónak hittem eddig magam? Miért nem érdekel, ezekkel az emberekkel mi lesz, csak az, hogy innen tüntesse már el valaki e nyomorultakat? Hát milyen ember vagyok én? Hová lett a lelkem? Milyen példát mutatok a gyermekeimnek emberségről, jószándékról? De végsősoron milyen világ az, ahol minden társadalmi, szociális és ökonómiai nehézség ellenére körmömszakadtáig küzdök a megmaradásért, hisz ez az otthonom, s szeretném ha a gyermekeimé is ez lenne, miközben ez az otthon nem nyújt számomra biztonságot?  Kiszolgáltatottnak érzem magam a saját közegemben.

Az idei tél igazán kemény fagyokat hozott. Szükség is volt rá, hisz minden élő megújulásának feltétele, hogy előtte megtisztuljon. Az új tavasszal újra élem és élvezem magát a létet, hogy vagyok, itt vagyok. Az ismerős tájat – a fákat melyek még csenevészek voltak, mikor még én gyűjtöttem körülöttük pitypangot, s derék  törzsű óriásokká nőttek mostanra, mikor a lányom futkossa őket körbe. Az ismerős embereket – akik bár szintén megküzdenek mindennapjaikban a megmaradásukért, de mosollyal köszöntjük egymást minden találkozásunkkor.

Ismét kávéztunk a barátnőmmel. Rendkívül elégedetten ecsetelte, hogy van ennek a migránsválságnak pozitívuma, mert mióta ők számítanak igazán idegen bevándorlóknak, azóta az európai munkavállalókkal szemben a német társadalom sokkalinkább nyitott és befogadó. Örültem az elégedettségének, őszintén. Sajnáltam is kicsit, mikor kibukott belőle, semmi kedve visszamenni. Olyan jól, kényelmesen és felszabadultan érzi magát mindig, ha hazalátogat. Hát igen – haza. S minden dolog ellenére én is ezért érzem magam oly jól a bőrömben, akár indul újra a tavaszi zsongás, akár visszaköszön a rideg tél hidege egy-egy hajnalon: mert itthon igazán otthon vagyok.

Az én hősöm /Szabó Emília/

Még egészen aprócska gyermek voltam, amikor megismertem őt. Szerettem, amikor ellátogatott hozzánk. Magas, sovány nő volt. Arcán mély rónákat szántott az élet. Lassú léptekkel lépdelt az udvaron át, bal hüvelykujjával a lapockája táját masszírozta. Néhány kedves szóval illette az elébe rohanó kutyát és macskákat, majd bejött a konyhába, helyet foglalt. Anyám kávét főzött. Ő rágyújtott. Bőre tarka volt, arcán fájdalom ült, de, amint beszélgetni kezdett, nagyon szépnek tűnt. Lassan, tagolva, mély alázattal, de vidáman beszélt. Mint a tévében a mesemondók. Szeme ragyogott, hangja halkan zengett. Közben kortyolgatta a feketelevest. Ő így nevezte a kávét. A cigarettából a konyha levegőjébe eregetett füstjelek mögül játékosan csillant fel mosolya. Olyan volt, mint egy öregasszonybőrbe bújt jó tündér. Mi Éva néninek hívtuk. A nagyobb gyerekek Tanárnőnek. Amikor nem hallotta, akkor Sztapinak. Becsületes neve Sztapár Éva volt. Csantavéren született, a negyvenes évek végén. Ő volt a Sztapár család első gyermeke. Szüleit a rajongásig szerette és tisztelte. Úgy, ahogy a húgát is. Ők ketten a testvéri szeretet mintaképei voltak. Éva az általános iskolát Csantavéren végezte, majd a Szabadkai Tanítóképző diákja lett. Ladócki Gábor tornatanárnak, a város díszpolgárának az osztályába járt. Az akkori V.b-t az iskola legjobb osztályaként emlegették. Sok vérbeli pedagógus került ki közülük. Iskoláik befejeztével, ahogy az nálunk, magyaroknál lenni szokott, szétszóródtak. Szétszóródtak és nagyot alkottak. Éva is nagy volt. Pécsett magyartanárrá képezte magát, majd a mai Horvátország, akkori Jugoszlávia, területén lévő Vörösmarton kezdte el pályafutását általános iskolai tanárként. Mindig szívesen mesélt erről az időszakról. Szerette a baranyai bortermő dombokat, és az ott élő, a miénktől eltérő magyarsággal beszélő, közvetlen embereket, de főleg a gyerekeket és a munkáját szerette. A tanítás mellett részt vállalt a magyar közösség művelődési életében is. „Szavaltunk, meg színdarabot is játszottunk. Ő szerettette meg velem a verseket és az irodalmat, neki köszönhetően vagyok ma is tagja a könyvtárnak”- mondja róla Ferenc Margit 60 éves sepsei háztartásbeli, és átszellemülve, artikulálva szavalni kezdi Petőfi Szülőföldemen-jét, melyet még Éva óráin tanult. Kollégái (Keresztes Árpád kopácsi nyugalmazott tanító és Petrik László 88 éves rajztanár elmondása szerint) magánemberként kedves, barátságos, közvetlen, jóindulatú embernek ismerték. Pedagógusként pedig, mint szorgalmas, munkáját szerető, felelősséget vállaló, a gyerekekkel jól kommunikáló, igazi tanítóra emlékeznek rá. Bármennyire is ragaszkodott Vörösmarthoz, a szíve haza húzta szüleihez. Hét év után munkát ajánlottak neki Vajdaságban. Kapott is az alkalmon, és a következő tanévben már szülőfalujában, a csantavéri Néphősök Általános iskolában tanított. Tanított és nevelt. Örömmel végezte munkáját. Halk szavú, mosolygós és kedves tanárnő volt. Szeretetével és lelkesedésével tartotta fenn nebulói érdeklődését. Diákjai szerint anyai szigorral és sok-sok szeretettel terelgette őket a nagybetűs élet felé. Igyekezett a lehető legtöbb szellemi útravalót csomagolni a tarsolyukba. A tanórák után különböző szakkörökön külön foglalkozott az erre igényt tartó, a nyelvtan, az irodalom vagy a szavalás terén tehetséget mutató gyerekekkel. Időt és energiát nem sajnálva azokkal is benn maradt, akik valami miatt lemaradtak a tananyaggal. Horváth Huszta Elina 45 éves csantavéri anyuka így emlékezik rá: „Engem szavalóversenyekre készített fel. Sokat foglalkozott velem. Volt, hogy órán is elmondatta velem a verset a verseny előtt, de többnyire órák után, időt és fáradtságot nem sajnálva ült le velem, hogy átrágjuk újra és újra. Meg is lett az eredménye, hiszen tartományi szavalóversenyen első helyezést értem el, és egy nyaralást nyertem Brionira, ahová repülőgéppel utaztam a Jó pajtás újságíróival. Mondanom sem kell talán, hogy mekkora élmény volt ez nekem! Ezt az eredményt és élményt a tanárnőnek köszönhetem! Ahogy azt is, hogy saját kislányomat, Kamillát fel tudom készíteni a szavalóversenyekre, ugyanilyen sikerrel. Sőt ő már országos versenyen is lett második helyezett. Bár közvetve, de ez is Sztapár tanárnőnek köszönhető.” Itt hozzátenném, hogy anya és lánya közötti időszakban falunkból senki sem jutott ilyen magas szintre a szavalóversenyek terén. Nem kis dolog a szerb, horvát, ruszin, és sok egyéb nemzetiség és nyelv között magyarként ilyen kimagaslóan teljesíteni. A nyolcvanas években Kozma Antal akkori iskolaigazgató felkérte, hogy legyen a helyettese. Bár gondolkodva, de elvállalta a tisztséget. Arra számított, hogy így kevesebb kötelező órája lesz, tehát több időt szentelhet a szakköröknek. Ez így is lett az igazgató elvtárs komoly megbetegedéséig, amikor a tanárnő magára vállalta az igazgatói teendőket is, miközben napilapunk, a Magyar Szó gyerekrovatát szerkesztette, és gyermeklapunk a Jó Pajtás külmunkatársa volt. Természetesen továbbra is ugyanolyan energiával készítette és kísérte tanulóit a különböző versenyekre. „Egyenes, következetes és lelkiismeretes igazgató volt” – mondja róla Vituska Kornélia osztálytanító, aki osztályfőnökként és főnökként is ismerte őt. „Óriási hit dolgozott benne. Ez szülte a munkájához való professzionális hozzáállást. Maximalista volt. Velem a legapróbb részletekig kidolgoztatta az összes versmondási fortélyt, de nem diktatórikusan, inkább együttműködve velem” – meséli róla Dr. Dér Andor 30 éves orvos. – „Jól ment a versmondás, az eredmények őt igazolták. Sok dicséretet kaptam színészektől. Magát a versmondást nem szerettem meg, de sok mindenre megtanított. A felkészüléseink mindig szisztematikusak voltak, összeszedettek, tervszerűek, ezt a hozzáállást később elővehettem, ha nagyobb akadály előtt álltam. A humor része volt a felkészüléseinknek. Szerette a szójátékokat, és választékosan beszélt. Nekem úgy tűnt, hogy kiteljesedett életet élt: a macskáival, a könyveivel, a Trabanttal, sajnos állandó félelemben a betörések miatt…” Szüleit becsülettel ápolta és tisztességesen eltemette. A gyász nagyon megviselte. Soha sem házasodott meg, gyereket sem szült. Anyai ösztöneit unokaöccsén és diákjain élte ki. Nyugdíjba vonulása után egyedül élt. Hódolt hobbijának, a kertészetnek és sokat olvasott. Wass Albert volt a kedvence. Énekelt a csantavéri Musica Viva kamarakórusban Gubena Éva vezényletével. Szeretett utazni, új dolgokat látni és tanulni. Sajnos egyre ritkábban mert kimozdulni, mert többször is betörtek hozzá. Idővel többféle betegség is kikezdte testét, de lelke a haláláig vidám, fiatalos és jó maradt. A végsőkig megőrizte a tartását, finomságát, gondolatai és szavai nemességét. Ő egy hős volt. Az én hősöm, a csantavériek hőse, a délvidéki magyarok hőse. Nem harcolt harctéren, nem fogott fegyvert, nem lengetett zászlót. Nagy szavakat sem zengett, és a mellét sem döngette. Harcolt a bölcsesség eszközeivel csöndösen, a „lassú víz partot mos” módszerével. Szerény volt és csöndes. Érzékeny, sőt törékeny. Nem volt magyarkodó, csak tisztán magyar. Tisztelte szép anyanyelvét, vallását, népének hagyományait, és ha kellett, bátran síkraszállt ezen értékekért. A más nemzetiségű diákokat is arra tanította, hogy megtartsák saját nyelvüket és szokásaikat, de ne bántsák a másikakat. Személyiségével nevelte erre tanulóit. Mindent, amit tett, a magyarságért, a jövő magyar embereiért tette.

„Érzékcsalódás” /Mester Betti/

      Illúzió.Mégis mi jut az ember eszébe e szó hallatán? Képzelgések, álmok, vágyak, szellemi délibábok? Vajon számít ez egyáltalán? Hisz mindenki máshogyan látja és éli meg a világot, az életet. Petrik Pál a körülötte lévő színekben látta a világot, a színek bizonyultak segítőtársának érzékei, meglátásai megfestésében, megtestesítésében. A színek hangulatot, érzelmet, az élet egy új árnyalatát mutatták meg neki. Vajon mi erre nem lennénk képesek? Mi mit látunk, ha szétnézünk? Mi mégis mit tekintünk illúziónak? Vajon maga az élet az illúzió, vagy az a jövő, az az álom, amit elképzelünk magunknak? Hiszen álmai mindenkinek vannak. Valahonnan indult az élet, és valamerre halad, de az egyén dönti el, hogy merre is. Az álmokat pedig meg kell valósítani, mert a megvalósítás vágya nélkül az álomnak nincs is értelme. Vajon ezt jelenti az „illúzió”? Azok az álmok, melyekről az álmodó is tudja, hogy távol áll a lehetségestől, elérhetetlenek? Azok az álmok, melyeket eleve kétségekkel alkot meg az ember? Azok, melyekről már a meghatározásuk előtt is tudja, hogy a csillagos ég is könnyebben elérhető? Vajon megéri ezekkel az illúziókkal „etetnünk magunkat”? Vajon ez a hasznunkat szolgálja? Hisz kevesen vannak oly szerencsések, akik el is érik a kitűzött célt, álmaikat megvalósíthatták, a fejükben látott és dédelgetett illúziók végremegtestesültek, valóssá váltak, megfoghatókká lettek. De mind ismerjük a széttört álmok érzését, mely talán akkor fáj a legjobban, mikor az ember még bízik, még hiszi, hogy van rá esélye. Ez lehet egyfajta önvédelem is. Ne merjünk reménnyel telve állni a dolgok elé? Ne adjunk neki sok reményt, hisz tudjuk, mily csekély az esély? Vajon ez nem vesz el belőlünk épp annyit, mint az, ha az álom dugába dől? Nem éri meg a kis remény, a lelkünket melengető, éltető érzés a félelem miatt, hogy rövidéletű lesz? Hisz hinni kell. Mindenkinek szüksége van arra, hogy valamiben higgyen. Hit nélkül az élet üres, a lélek elsorvad, megkopik, s az üresség napról napra növekszik. Sokan mondják, hogy a képzelgések, az álomszövögetések a gyerekeknek valók, hisz valaminek hajtania kell őket. De az ember miért ne tarthatná meg magában azt az álmodó, akaratos, céltudatos gyermeket? A felnőttkor nem a gyermeklét végét jelenti, hiszen a művészek is a saját módjukon kommunikálnak a külvilággal – pont úgy, ahogyan a gyermekek is teszik. Az illúzió kergetése igenis szükséges a mai emberek számára. Sokan azt sem tudják ez mit jelent. Mit jelent elveszni egy más világban, ahol a személy csak önmagát adja, nincsenek előítéletek, nincsenek megfelelési kényszerek, nem kell egy mások által meghatározott maszk mögé szorítania magát. Az illúziót, a „fikciót” sok minden megteremtheti. Egyesek festenek, mások táncolnak, van, aki zenét szerez, s van, aki olvas. Mindben előjön az ember legmélyén megbúvó lény, a meghamisítatlan, utánozhatatlan egyéniség, melytől nem lehet megfosztatni. Miért ne veszítsük el magunkat egy ilyen esemény folyamán? Miért ne vessük le magunkról a világ áltan ránk raggatott bélyegeket, láncokat? Miért ne veszítsük el magunkat, hogy aztán újra a valódi magunkra találjunk, csak azért, mert ez csak egy illúzió? Miért kéne, hogy csak ennyi legyen? Miért ne merjük megmutatni? Igen, összetörethetünk, megsemmisülhetünk, megfosztathatunk tőlük, de inkább veszítsünk el valamit, ami egy darabig a miénk volt, minthogy soha ne merjük meglátni, megfigyelni, megérezni azt az „illúziót” mely a lelkünk legmélyén él. Tegyük valódivá!

Az olvasás szeretete /Mester Betti/

A mai világban, ha valaki azt mondja, hogy szabadidejében olvasni szeret, szegény emberre úgy néznek, mint valami űrből pottyant földönkívülire. Mikor valaki nem azért olvas el egy könyvet, mert kötelező olvasmány, vagy, mert valami baj van a fejével, hanem mert szeret olvasni. A régi időkben az olvasottság, a magánkönyvtárak mérete és terjedelme volt az, ami megmutatta egy ember műveltségét. Minél több könyve volt, minél tájékozottabb volt a könyvek terén, annál jobban felnéztek rá, annál értelmesebbnek ítélték. A nemesek ugyan részesültek a kötelező oktatásban, mégis, ahhoz, hogy tartani tudják magukat rangjukhoz, helyzetükhöz és tekintélyüket megtarthassák, folyamatosan művelniük kellett elméjüket. Való igaz, ma már nem rendelkezünk rangokkal, hatalmas birtokokkal, nem tartozunk egy bizonyos réteghez, azért mégiscsak tartozunk – legalább magunknak – annyival, hogy az elménknek egy kis értelmet is biztosítsunk. Természetesen különböző stílusok is léteznek, mely teljes mértékben elfogadott, hisz nem lehet mindenki egyforma, nem szeretheti mindenki ugyanazt a műfajt. Egyesek a történelmi könyveket, mások az életrajzi jellegűeket kedvelik, míg a fiatalabb korosztály inkább a fantasy, a sciencefiction és a romantikus műfajhoz áll közelebb.

Én személy szerint elég sokszínűnek mondanám a saját olvasói ízlésemet. Olvastam már történelmi könyveket, sci-fi-t, fantasyt, romantikus regényt, detektívregényt, lélektani jellegű regényeket, satöbbi. Viszont, fontos, hogy szinte mindegyik regény volt, ugyanis az én szívemnek ez a műfaj a legkedvesebb. Félreértés ne essék, a többi műfajú mű is lehet csodálatos, lélekemelő és részletes, sőt, én kimondottan csodálom azokat, akik képesek verseket írni! Mikor az a megtiszteltetés ér, hogy elolvashatom egy barátom verseit, na, akkor ámulok el igazán, hogy mennyi mindent képes kifejezni egy öt, hat, esetleg hét versszakos „kis versecske”. Való igaz, egy hosszabb terjedelmű műben sokkal szembetűnőbben jelenik meg az író belső világa, gyönyörű nyelvünknek köszönhetően rengeteg szóval rendelkezünk, melyek segítségével rettentő sokféleképpen tudjuk kifejezni magunkat. S mégis, néha, mikor a költő lelke egy apró darabját rejti el az ő rövidke versében, az olvasó azonnal érzékeli, mennyi mindent is rejthet, mekkora nyomatékkal rendelkezhet akár egyetlen szó is. Talán a versek azok, amelyek a lehető legtökéletesebben tudják visszatükrözni a költő kusza lelki világát. Nekik nincs szükségük hosszú, komplikált, összetett szavakra ahhoz, hogy kimondhassák, ami a szívüket nyomja. S ez az, ami oly gyönyörűvé teszi.

Érdekes, hogy az első könyv, amit önszántamból olvastam el, s amelyre azt mondhatom, hogy „Igen, ez volt az a könyv, amely megszerettette velem az olvasást!”, egy 200 éve publikált regény volt.  Jane Austen: Büszkeség és balítélet című világsikerű regénye megértette velem, hogy az olvasás nem muszáj, hogy egy borzalmas, kényszerből végrehajtott büntetés legyen. Életemben először tapasztaltam, hogy élvezem az olvasást, a történetet, az egész stílust. Egyik pillanatban még a szobámban ültem egy könyvvel a kezemben, a másikban már teljesen megfeledkeztem magamról, a könyv teljesen beszippantott, én is egy karakter lettem, aki nem csak megfigyelője az eseményeknek, de átélője is. Eszméletlen megtapasztalás volt, s ettől kezdve olyan könyveket kerestem, melyek hatására újra átélhettem ezt.

Bár sokan mondják, hogy utálnak olvasni, nekik az unalmas, nem tudnak odafigyelni, nem tudja lekötni őket, én mégis azt vallom, hogy mindenki szerethet olvasni, de először meg kell találnia a „megfelelő” könyvet. S végül, az egyik kedvenc Jane Austen idézetemmel zárnám:
Akár úr, akár hölgy, aki nem leli élvezetét egy jó regényben, bizonyára elviselhetetlenül ostoba.”